Urządzenia do umacniania powierzchniowego
(Shot Peen)

  • dobór i dostawa zaworów dozowania śrutu MagnaValve,
  • dobór i dostawa czujników przepływu śrutu,
  • zaprojektowanie i wykonanie układu regulacji przepływu oraz sterowania całą maszyną dla uzyskania powtarzalnych wyników procesu,
  • modernizacja systemu obiegu śrutu, transportu pneumatycznego i systemu odpylania,
  • zaprojektowanie i wykonanie układu pozycjonowania dysz do kulowania pneumatycznego lub wieloosiowych układów CNC,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa przez zastosowanie właściwych blokad drzwiowych i przekaźników bezpieczeństwa,