Obrabiarki sterowane numerycznie

  • wykonanie analizy pracy dowolnej obrabiarki oraz przedstawienie alternatywnych rozwiązań w zakresie remontu lub modernizacji,
  • opracowanie projektu technicznego w zakresie napędów, systemu CNC,
  • mechaniki, hydrauliki i pneumatyki,
  • wymiana przestarzałego systemu SN na nowoczesny CNC,
  • dobór i montaż napędów posuwowych i wrzecionowych,
    projektowanie i dostawa napędów z przekładniami tocznymi,
  • dobór i dostawa głowic narzędziowych,
  • wyposażenie maszyny w systemy zabezpieczeń zgodne z aktualnymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa (kurtyny i bariery świetlne, osłony, przekaźniki bezpieczeństwa).