email | PL | EN  

W. DARAŻ - M.DARAŻ

USŁUGI


Nasza oferta obejmuje różne możliwości unowocześniania parku maszynowego jakim dysponuje klient: 

Obrabiarki  konwencjonalne:

wymiana przekaźnikowego systemu sterowania na niezawodny, oparty na sterowniku PLC z możliwością rozbudowy w przyszłości ,

wyposażenie obrabiarki w cyfrowy odczyt położenia,

przebudowa obrabiarki konwencjonalnej na maszynę sterowaną przez system CNC.

Obrabiarki  sterowane numerycznie (NC i CNC):

wykonanie analizy pracy dowolnej obrabiarki oraz przedstawienie alternatywnych rozwiązań w zakresie remontu lub modernizacji,

opracowanie projektu technicznego w zakresie napędów, systemu CNC, mechaniki, hydrauliki i pneumatyki,

wymiana przestarzałego systemu SN na nowoczesny CNC,

dobór i montaż napędów posuwowych i  wrzecionowych,

projektowanie i dostawa napędów z przekładniami tocznymi,

dobór i dostawa głowic narzędziowych,

wyposażenie maszyny w systemy zabezpieczeń zgodne z aktualnymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa (kurtyny i bariery świetlne, osłony, przekaźniki bezpieczeństwa).

Urządzenia do umacniania powierzchniowego (Shot Peen):

analiza dokładności i powtarzalności procesu,

dobór i dostawa zaworów dozowania śrutu,

dobór i dostawa czujników przepływu śrutu,

zaprojektowanie i wykonanie układu regulacji przepływu oraz  sterowania całą maszyną dla uzyskania powtarzalnych wyników  procesu,

modernizacja systemu obiegu śrutu, transportu pneumatycznego i systemu odpylania,

zaprojektowanie i wykonanie układu pozycjonowania dysz do kulowania pneumatycznego lub wieloosiowych układów CNC,

poprawa stanu bezpieczeństwa przez zastosowanie właściwych blokad drzwiowych i przekaźników bezpieczeństwa,

Sprzedaż produktów firmy ELECTONICS Inc. i doradztwo w zakresie ich stosowania:

zawory Magna Valve do kontroli przepływu śrutu,

regulatory i czujniki przepływu śrutu,

czujniki do pomiaru ugięcia pasków Almena,

szeroka gama typów i wielkości pasków Almena do pomiaru intensywności procesu umacniania powierzchni.35-103 Rzeszów ul. Handlowa 3,   tel./fax (+48) 17 854 71 98,  (+48) 17 862 25 39